Kontakt

Projektovanie, konzultačné a inžinierske služby v oblasti vodného hospodárstva a ekológie

Úpravy tokov
a ochranné hrádze
Skládky odpadov
Odkaliská
Kanalizácie
a nádrže
Hydrotechnické
výpočty
Environmentálne
inžinierstvo
a ochrana krajiny

Kontakty


Adresa sídla spoločnosti:
H.E.E. CONSULT, s.r.o.
Dolný Šianec 18/B
911 01 Trenčín
Slovenská republika

IČO : 36 297 542
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
oddiel : Sro, vložka č.: 10436/R

tel.: +421 (32) 64 107 96
e-mail: hee@heeconsult.sk
GPS súradnice: 48°53'0.6"N 18°2'7.8"E

Konateľ spoločnosti:
Ing. Jozef Breznický
tel.: +421 (32) 64 102 47
mobil: +421 903 415 238
e-mail: jozef.breznicky@heeconsult.sk

Zatvoriť kontakt