Kontakt

Projektovanie, konzultačné a inžinierske služby v oblasti vodného hospodárstva a ekológie

Úpravy tokov
a ochranné hrádze
Skládky odpadov
Odkaliská
Kanalizácie
a nádrže
Hydrotechnické
výpočty
Environmentálne
inžinierstvo
a ochrana krajiny

Kontakty


Adresa sídla spoločnosti:
H.E.E. CONSULT, s.r.o.
Dolný Šianec 18/B
911 01 Trenčín
Slovenská republika

IČO : 36 297 542
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
oddiel : Sro, vložka č.: 10436/R

tel.: +421 (32) 64 107 96
e-mail: hee@heeconsult.sk
GPS súradnice: 48.883549, 18.035593

Konateľ spoločnosti:
Mgr. Matúš Klúz
tel.: +421 (32) 64 102 47
mobil: +421 948 544 432
e-mail: matus.kluz@hydrogep.sk

Zatvoriť kontakt